Tag Archives: Praca magisterska transport

Kończysz studia i masz do napisania pracę dyplomową? Zdaj się na mnie! Moje prace są na wysokim poziomie zarówno pod względem merytorycznym jak i stylistycznym. Pisane językiem naukowym w oparciu o bogatą literaturę przedmiotu.

Oferta obejmuje konspekt do przedstawienia promotorowi, pracę właściwą, stały kontakt oraz bezpłatne poprawki. Niczego nie przepisuję ani nie kopiuję, dzięki czemu gwarantuję niskie współczynniki podobieństwa w programie antyplagiatowym.

Napisana przeze mnie praca jest profesjonalnie zedytowana i sformatowana według wymagań uczelni. Po zatwierdzeniu przez promotora jest gotowa do druku. Przykładowa praca zawiera wszystkie niezbędne elementy, takie jak:

 • wstęp
 • zakończenie
 • spis treści
 • część teoretyczną
 • część praktyczną
 • opisane rysunki i schematy
 • przypisy
 • bibliografię

Realizacja zlecenia zajmuje około miesiąca, w zależności od objętości. Nie musisz płacić od razu za całość, jak w innych serwisach. Wpłaty są przewidziane ratami, za każdy rozdział.

Zapraszam do wypełnienia formularza i zapoznania się ze szczegółami.

Edyta

Kilka przykładów napisanych przeze mnie prac

 • Handel Polski z USA w latach 2004-2010, 85 stron.
 • Logistyczne ujęcie zarządzania przedsiębiorstwem XYZ, 55 stron.
 • Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych na terenie Unii Europejskiej na przykładzie paliw płynnych, 70 stron.
 • Europejskie centra logistyczne, 70 stron.
 • Charakterystyka transportu intermodalnego na przykładzie firmy PKP CARGO SA, 60 stron.
 • Transport specjalistyczny na przykładzie przewozu artykułów żywnościowych, 60 stron.
 • Transport ponadgabarytowy na wybranym przykładzie (transport leśny), 50 stron.
 • Rola i znaczenie portów morskich w poprawie konkurencyjności transportu morskiego, 70 stron.
 • Transport w logistyce, 70 stron.
 • Międzynarodowa współpraca rozwojowa w Afryce, 90 stron.
 • Handel zagraniczny jako jeden z czynników warunkujących rozwój gospodarczy Polski, 50 stron.
 • Sposoby zabezpieczeń finansowych w obrocie z przedsiębiorstwami zagranicznymi, 80 stron.
 • Nowoczesne zarządzanie magazynem na przykładzie składu meblowego, 65 stron.
 • Logistyka dystrybucji oraz logistyczna obsługa klienta na przykładzie koncernu PKN ORLEN, 70 stron.
 • Logistyka handlu internetowego na przykładzie portalu aukcyjnego Allegro, 60 stron.
 • Rozwój branży transport, spedycja, logistyka, ocena rynku w Polsce i Unii Europejskiej, 100 stron.
 • Rynek usług kurierskich na przykładzie firmy DHL, 60 stron.
 • Transport kontenerowy w Unii Europejskiej, 60 stron.
 • Organizacja procesu transportowego w handlu zagranicznym,  50 stron.
 • Znaczenie logistyki zwrotnej we współczesnych łańcuchach dostaw, 65 stron.
 • Transport jako element spedycji międzynarodowej na przykładzie działalności małych przedsiębiorstw transportu drogowego, 80 stron.
 • Zarządzanie centrami dystrybucyjnymi na przykładzie firmy Tesco, 70 stron.
 • Wpływ technologii informatycznych na funkcjonowanie sektora usług logistycznych, 60 stron.
 • Logistyka obsługi klienta w praktyce salonu meblowego IKEA, 50 stron.
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw, 50 stron.
 • Procedury dobrej praktyki dystrybucyjnej hurtowni farmaceutycznej XYZ, 100 stron.
 • Przewozy ładunków ponadnormatywnych transportem samochodowym, 60 stron.
 • Technologie procesów przewozowych w transporcie kolejowym,  60 stron.
 • System monitorowania ruchu autobusów w komunikacji miejskiej, 50 stron.
 • Analiza systemu monitoringu pojazdów GPS, 80 stron.
 • Transport jako sfera działań logistycznych, 100 stron.
 • Metody segregacji ładunków w portach, 120 stron.
 • Analiza systemu dystrybucji i działań logistycznych firmy handlowej, 70 stron.
 • Droga polskiego rynku usług transportowych do wspólnoty europejskiej, 60 stron.
 • Charakterystyka logistyki – jako systemu zarządzania gospodarką materiałową, 100 stron.